5.44ft / 166cm ตุ๊กตาเพศสัมพันธ์เซ็กซี่ Allison

TPE ตุ๊กตาเพศสัมพันธ์
ซื้อเลย

ตุ๊กตาพารามิเตอร์:

ขนาดตุ๊กตา

ความสูง: 5.15 ฟุต (157 ซม.)

น้ำหนัก: 61.72lb (28KG)

สะโพก: 30.31 นิ้ว (77 ซม.)

เอว: 18.89in (48 ซม.)

หน้าอก: 26.37in (67 ซม.)

ความลึกของรู

ช่องคลอด: 6.69in (17 ซม.)

ทวารหนัก: 5.11 นิ้ว (13 ซม.)

ปาก: 5.11in (13 ซม.)

Allison เป็นตุ๊กตายาง TPE ที่มีความสูง 5 ฟุต 44/163 ซม. มันสามารถรักษาชีวิตทางเพศและสุขภาพของคุณให้สอดคล้องกัน ผู้ชายทั้งสองสามารถใช้ตุ๊กตารักเพื่อตอบสนองความต้องการที่บ้าคลั่งของพวกเขา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง